ΤΑΒΜ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού Π.Δ. 407/80
Social Media
Δημοσίευση: 14-05-2020 12:17 | Προβολές: 1287
Έναρξη: 14-05-2020 |Λήξη: 29-05-2020
[Σε Εξέλιξη]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 411.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων), σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, του ακόλουθου γνωστικού αντικειμένου:

• Τέχνη, αρχειακή τεκμηρίωση και πολιτιστικοί οργανισμοί

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 29η Μαΐου 2020 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό τρόπο (archei@ionio.gr) για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα του COVID-19, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, - κ. Β. Αρβανάκος, κα Μ. Μαυρωνά - τηλ: 2661087423 - 2661087418).

Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας του Τμήματος Αρχειονομίας
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Βασίλειος Αρβανάκος


Επιστροφή
<< <
Μάιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 29-05-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter