Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες»
Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2020 13:56 | Προβολές: 1296
Έναρξη: 29-05-2020 |Λήξη: 28-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 674.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» εξετάζει τη σημασία της επιχειρηματικότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες που ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αναδυόμενης ανάγκης σύνδεσης του πολιτισμού με τις τέχνες και την οικονομία, δημιουργώντας ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις με ανάλογη εξειδίκευση. Ενδεικτικές δημιουργικές βιομηχανίες αποτελούν το σχέδιο-γραφιστική, οι υπηρεσίες του θεάματος και της ψυχαγωγίας, οι εκδόσεις, η αξιοποίηση σύγχρονων οπτικό-ακουστικών μέσων, οι δραστηριότητες αναψυχής, οι εικαστικές τέχνες, η χειροτεχνία, η μόδα, η ανάπτυξη λογισμικού κ.ά.. Η ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες αποτελεί μια πρόκληση για κάθε εθνική οικονομία, και ιδιαίτερα για χώρες με πλούσια πολιτιστική κληρονομία και τουριστική δυναμική, όπως είναι η Ελλάδα. Από τη μία μεριά, ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών, ενισχύοντας παράλληλα και την επιχειρηματική δραστηριότητα των τοπικών δημιουργών. Από την άλλη, η ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών και η ορθή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της δημιουργίας των πολιτιστικών βιομηχανιών, αναβαθμίζει την αισθητική των περιοχών, με αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό. Οι εξειδικευμένες γνώσεις και οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης υπάρχουσας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο - περιεχόμενο της εν λόγω θέσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 624/11-05-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες».
ΑΔΑ: 9ΟΠΟ46Ψ8ΝΨ-ΛΥΘ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16412

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
Διεύθυνση: Πέτρου Βράιλα-Αρμένη 4, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Σωτηρία-Σοφία Αρωνιάδα
Τηλ.: 26610-80761, e-mail: aroni@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-05-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική ΤσιμικλήΕπιστροφή
<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 07-07-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter