Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2020 14:31 | Προβολές: 1342
Έναρξη: 29-05-2020 |Λήξη: 28-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 328.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο: «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» έχει ως εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» περιλαμβάνει τη μελέτη και ανάλυση του τουρισμού ως πολύπλοκου κοινωνικού και περιβαλλοντικού φαινομένου. Ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο πολύ ευαίσθητο στις μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, οι οικονομικές εξελίξεις, η κλιματική αλλαγή, οι επιδημίες. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την αλληλένδετη σχέση βιωσιμότητας και τουρισμού δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της βιωσιμότητας των προορισμών σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, στις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον (διατήρηση της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των τοπίων), στην επίδραση του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες και στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των τόπων, στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, στην αλλαγή των παραγόντων καινοτομίας, σε θέματα υγείας και τουρισμού, στον τουρισμό και την ασφάλεια, καθώς και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 623/11-05-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
ΑΔΑ: ΨΔ0746Ψ8ΝΨ-9Ψ6, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16405

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
Διεύθυνση: Πέτρου Βράιλα-Αρμένη 4, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Σωτηρία-Σοφία Αρωνιάδα
Τηλ.: 26610-80761, e-mail: aroni@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-05-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 07-07-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter