Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Τουρισμός και Γεωπολιτική των οικονομικών ροών»
Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2020 14:40 | Προβολές: 1403
Έναρξη: 29-05-2020 |Λήξη: 28-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 329.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο: «Τουρισμός και Γεωπολιτική των οικονομικών ροών».

Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου «Τουρισμός και Γεωπολιτική των οικονομικών ροών» έχει ως εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από τα επιστημονικά πεδία: α) της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης ως κυρίαρχης επιστημονικής και μεθοδολογικής πειθαρχίας, β) της Οικονομικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Αναπτύξεως και γ) των Επιστημών του Χώρου (Χαρτογραφία, GIS, Ενεργειακά κοιτάσματα, Μεταφορές κ.τ.λ.), όπου εντάσσεται και η μελέτη του Τουριστικού Γεγονότος, νοουμένου όμως από τη διάσταση των Γεωπολιτικών του αποτελεσμάτων στον οικονομικο-γεωγραφικό χώρο. Ο Τουρισμός αποτελεί ένα είδος οικονομικής ροής στον Γεωγραφικό Χώρο η οποία μελετάται μεθοδολογικώς μέσω της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως η οποία λαμβάνει εκ της επιστημονικής της φύσεως υπόψιν και τις λοιπές οικονομικές ροές οι οποίες δύναται να την επηρεάσουν θετικά (π.χ. προστατευμένο περιβάλλον) ή αρνητικά (εγκατάλειψη των ρητρών προστασίας του περιβάλλοντος). Είναι σημαντικός ο παράπλευρος συνυπολογισμός αυτών των ροών, όπως είναι π.χ. οι ενεργειακές ροές, οι οποίες εάν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις προστασίας του Περιβάλλοντος λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στα θετικά αποτελέσματα τα προερχόμενα από την Τουριστική Οικονομική Ροή, π.χ. οι ενεργειακές ροές, οι πηγές τους (κοιτάσματα υδρογονανθράκων) και οι διαδρομές τους (αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων) οι συμμορφούμενες ή όχι με τις ρήτρες της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι επιστήμες οι οποίες αφορούν τις ενεργειακές ροές, δράσεις έχουσες άμεση σχέση με τα ανωτέρω είναι χρήσιμες κατά την Γεωπολιτική Ανάλυση των Τουριστικών Οικονομικών Ροών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 623/11-05-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός και Γεωπολιτική των οικονομικών ροών».
ΑΔΑ: Ψ46Λ46Ψ8ΝΨ-424, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16403

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
Διεύθυνση: Πέτρου Βράιλα-Αρμένη 4, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Σωτηρία-Σοφία Αρωνιάδα
Τηλ.: 26610-80761, e-mail: aroni@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-05-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 07-07-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter