Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό»
Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2020 14:44 | Προβολές: 1416
Έναρξη: 29-05-2020 |Λήξη: 28-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 328.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό».

Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό» έχει ως εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στις χρήσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη και την επιχειρηματική οργάνωση της τουριστικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών που περιλαμβάνουν: α) εφαρμογές που εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), αναλυτική μεγάλων δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, εικονικοί κόσμοι, κ.α.) στην ανάπτυξη του τουρισμού και την τουριστική προβολή, β) μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης πληροφορικών συστημάτων για τουριστικές μονάδες (π.χ. πληροφοριακά συστήματα κρατήσεων και ολοκλήρωσης επιχειρησιακών διαδικασιών για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης) και ψηφιακούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων, ψηφιακές υπηρεσίες στην οικονομία διαμοιρασμού) και γ) διαχείριση της τουριστικής πληροφορίας μέσω ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. σημασιολογική επισήμανση και μοντελοποίηση τουριστικής πληροφορίας, σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων τουριστικής πληροφορίας, μεθοδολογίες και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης τουριστικής πληροφορίας σε κατανεμημένες/ διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, κ.α.)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 623/11-05-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό».
ΑΔΑ: ΨΞΥΧ46Ψ8ΝΨ-9ΑΜ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16404

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
Διεύθυνση: Πέτρου Βράιλα-Αρμένη 4, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Σωτηρία-Σοφία Αρωνιάδα
Τηλ.: 26610-80761, e-mail: aroni@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-05-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 07-07-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter