Νέα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ι.Π. στο Αργοστόλι, επί της οδού Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση

Social Media
Δημοσίευση: 05-06-2020 15:53 | Προβολές: 1697
Έναρξη: 05-06-2020 |Λήξη: 26-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο επαναληπτικής διακήρυξης
Mέγεθος: 673.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 54,00 μ2 για χρήση κυλικείου για την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι, όπου στεγάζονται τα Τμήματα ΤΨΜΕ & ΤΕΤΤ, διάρκειας σύμβασης τριών ετών με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον δύο χρόνια.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/2456/01-06-2020, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.ionio.gr. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από τα γραφεία από της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα του χώρου βιβλιοθήκης στο κτήριο του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (ΤΨΜΕ) στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ι.Π., Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στην ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, κτήριο Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΤ), υπόψη της κας Σοφίας Νεοφύτου, για να πρωτοκολληθούν από το κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, την 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον μισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979 και τη Διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/2456/01-06-2020.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


 Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter