Νέα

Διαγωνισμός για τη στέγαση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου 2010-2011 Επείγουσα ενημέρωση: 15/06/2010

ShareThis
Δημοσίευση: 15-06-2010 11:29 | Προβολές: 955
Έναρξη: 05-05-2010 |Λήξη: 21-06-2010
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 244.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Πρώτη Δημοσίευση: 05/05/2010

Ενημέρωση: 15/06/2010

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/6/2010:
Σας ενημερώνουμε ότι για τον αριθμ.1810/5-5-2010 Διαγωνισμό Στέγασης 500 περίπου φοιτητών που θα διενεργηθεί στις 22/6/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην έβδομη σελίδα Αρθρο 6 –Τρόπος Υποβολής Προσφορών λόγω τυπογραφικού λάθους ο αριθμός των φοιτητών είναι 500 περίπου φοιτητών και όχι 444 όπως αναγράφεται στη σελίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών του Ιονίου Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα 2661 0 87621 και 2661 0 87659.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα συνολικά προσφορά, συνεκτιμώντας και τους όρους των Παραρτημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με οροφή τα 9,00 Ευρώ ανά κλίνη σε δίκλινο δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου, για την ανάθεση σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι δέκα (10) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως της Κέρκυρας, των υπηρεσιών στέγασης 500 περίπου φοιτητών του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη στέγαση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.080.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0819 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικών ετών 2010 και 2011.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22/6/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ , στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 3ος όροφος.

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 21/06/2010 και ώρα 14.30μμ στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 2ος όροφος, στην Κέρκυρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) Συνεταιρισμοί

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται το ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ της προκήρυξης καθώς και τα εξής παραρτήματα:
(Παράρτημα Α΄) Τεχνικές προδιαγραφές
(Παράρτημα Β΄) Αξιολόγηση προσφορών
(Παράρτημα Γ΄) Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών
(Παράρτημα Δ΄) Σχέδιο σύμβασης


Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας