Νέα

Τμήμα Τουρισμού: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

Social Media
Δημοσίευση: 08-07-2020 11:54 | Προβολές: 1768
Έναρξη: 08-07-2020 |Λήξη: 20-07-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 151.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ 407/80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του ακόλουθου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Τουρισμού, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021: • «Προώθηση Τουρισμού και Περιβάλλον»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 20η Ιουλίου 2020 να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Π. Αρμένη Βράιλα 4, 49132 Κέρκυρα, τηλέφωνα: 2661080760-1.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τμήματος
Σωτηρία – Σοφία Αρωνιάδα


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter