Νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου ιδιοκτησίας του Ι.Π. στη Λευκάδα

Social Media
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:12 | Ενημέρωση: 05-08-2020 16:49 | Προβολές: 1515
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 28-08-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 1.96 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 346.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και δυνατότητα συνέχισής του με προφορική πλειοδοσία για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου), ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικής επιφάνειας 9.773,26 Μ2, το οποίο βρίσκεται εκτός των ορίων του σχεδίου πόλεως Λευκάδας στη θέση "Λιθάρια" του Δήμου Λευκάδας και περιέχει 83 ελαιόδεντρα, για τρία χρόνια και τιμή εκκίνησης 600,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κτήριο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΕ) επί της οδού Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στην ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, κτήριο Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΕ), υπόψη της κας Αγγελικής Μωραϊτη, τηλ. 26450 23241 - 26160, για να πρωτοκολληθούν από το κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, την 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον μισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979 και τη Διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/
3904/03-08-2020.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter