Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
Social Media
Δημοσίευση: 05-08-2020 11:53 | Προβολές: 1404

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής


Επιστροφή
Newsletter