Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πληροφορικής
Social Media
Δημοσίευση: 05-08-2020 12:26 | Προβολές: 1365

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής


Επιστροφή
Newsletter