Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης & Διερμηνείας
Social Media
Δημοσίευση: 05-08-2020 12:37 | Προβολές: 1422

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης & Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας


Επιστροφή
Newsletter