Πρακτικό Καταμέτρησης και Ανάδειξης Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Social Media
Δημοσίευση: 06-08-2020 12:26 | Προβολές: 1313

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) - ήτοι ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την υπ΄ αρ. πρωτ. ΤΧΝ/727/27-07-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με τριετή θητεία από 01/09/2020 έως 31/08/2023
  2. το υπ΄ αρ. πρωτ. ΤΧΝ/758/31-07-2020 Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας,

καθώς και την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

  1. το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν.4692/2020,
  2. καθώς και τις τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κ.Υ.Α. “Διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.” (Β΄2481),

διενήργησε εκλογές σήμερα την 05/08/2020 από 10:00 έως 14:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Βάσει του  υπ΄ αρ. πρωτ. ΤΧΝ/758/31-07-2020 Πρακτικoύ Ανακήρυξης Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ανακηρύχθηκαν ως μοναδικοί υποψήφιοι οι:

  1. Για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών - InArts ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος.
  2. Για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων – ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διονύσιος Κατερέλος.
  3. Για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL ο Καθηγητής Ιωάννης Ζάννος.

Σύμφωνα με το πρακτικό:

1) Ο  Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος εκλέγεται στο αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών – InArts του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2) Ο  Αναπληρωτής Καθηγητής Διονύσιος Κατερέλος εκλέγεται στο αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων – ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3) Ο  Καθηγητής Ιωάννης Ζάννος εκλέγεται στο αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Νικόλαος Κανελλόπουλος

 


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 27-10-2020
Προσεχώς
Newsletter