Ορισμός χαρτοφυλακίων Αντιπρυτάνεων κατά την 1η Συνεδρίαση της Συγκλήτου και ΦΕΚ καθορισμού αρμοδιοτήτων
Social Media
Δημοσίευση: 07-09-2020 13:58 | Ενημέρωση: 25-09-2020 10:58 | Προβολές: 1376

Με την από 7.9.2020 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα χαρτοφυλάκια των Αντιπρυτάνεων κατανέμονται ως εξής:

  • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Ηλίας Γιαρένης ορίζεται Αντιπρύτανης Οικονομικών, Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας,
  • ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ευστάθιος Μακρής ορίζεται Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού,
  • η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Χριστίνα Μπάνου ορίζεται Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, και
  • η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού Χριστίνα Μπενέκη ορίζεται Αντιπρύτανις Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης .

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλούμε να δείτε το συνημμενο στη δημοσίευση ΦΕΚ, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους Αντιπρυτάνεις του Ι.Π. .


Επιστροφή
Newsletter