Νέα

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σύμφωνα με τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας

Social Media
Δημοσίευση: 30-09-2020 20:35 | Προβολές: 4899
image

Κανόνες Αντιμετώπισης COVID-19 κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

 1. Υγειονομικό υλικό σε επαρκή αποθέματα σε όλους τους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αντισηπτικό σε επαρκείς ποσότητες στα σημεία πρόσβασης και σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται μαθήματα /εργαστήρια.
 2. Καθορισμός μέγιστου αριθμού ατόμων (φοιτητών/τριών και προσωπικού) που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά πανεπιστημιακή αίθουσα διδασκαλίας/εργαστηρίου. Σχολαστικός καθαρισμός εξοπλισμού εργαστηρίων μετά την ολοκλήρωση εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν από την είσοδο της επόμενης. Σχολαστικός καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας. Αερισμός εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας για τουλάχιστον ένα τέταρτο (1/4) της ώρας ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα φοιτητών/τριών.
 3. Ενημέρωση προσωπικού για συνεχή αερισμό των αιθουσών κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Ενημέρωση και επίβλεψη προσωπικού καθαριότητας για σωστή διαδικασία καθαρισμού των χώρων και αερισμό αυτών μεταξύ διαφορετικών τμημάτων διδασκαλίας/εργαστηρίων. Απαραίτητη η χρήση διαλύματος χλωρίνης (5%) ή άλλου απολυμαντικού με 65-70% αλκοόλη για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών.
 4. Απολύμανση όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και κατά τακτά διαστήματα από εξειδικευμένη εταιρεία καθαρισμού και απολύμανσης για τη λοίμωξη COVID-19.
 5. Ορισμός ενός (ή εάν απαιτηθεί περισσοτέρων) φυσικών προσώπων ως Υγειονομικών Υπευθύνων (κατά προτίμηση ειδικότητας που ανήκει στις επιστήμες υγείας) ανά Τμήμα, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του κανονισμού.
 6. Ενημέρωση φοιτητών/τριών για την υποχρεωτική και σωστή χρήση μάσκας εντός όλων των κλειστών κοινόχρηστων χώρων του Πανεπιστημίου, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων, καθώς και για την τήρηση των από τον νόμο προβλεπομένων αποστάσεων και την ατομική υγιεινή. Επίβλεψη των φοιτητών/τριών για την τήρηση των μέτρων από το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος.
 7. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τους φοιτητές/ήτριες την ημέρα άφιξης στο Τμήμα ότι δεν νοσούν και ότι δεν είχαν τις τελευταίες 14 ημέρες επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Το πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναρτηθεί τόσο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, όσο και στις ιστοσελίδες των όλων των ακαδημαϊκών Τμημάτων. Υπεύθυνες για τη συλλογή των Υπεύθυνων Δηλώσεων είναι οι Γραμματείες των Τμημάτων.
 8. Σε περίπτωση που οι διδάσκοντες κρίνουν ότι δεν τηρούνται επαρκώς τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο και το ανά χείρας πρωτόκολλο, οφείλουν να διακόψουν (ή να μην εκκινήσουν) την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να ενημερώσουν άμεσα τον Υγειονομικό Υπεύθυνο και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος για τις ενέργειές τους.
 9. Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να περιορίζουν την παρουσία τους στους χώρους εκπαίδευσης και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος στην απολύτως απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά το μάθημα οφείλουν να αποχωρούν άμεσα από τις εγκαταστάσεις, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 10. Τα Τμήματα, κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, οφείλουν να καταβάλουν προσπάθεια για την ευρύτερη δυνατή κατανομή των δια ζώσης μαθημάτων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με στόχο την ελαχιστοποίηση των με φυσική παρουσία φοιτητών/τριών στο Τμήμα. Επιπλέον οφείλουν να ορίζουν κενό μίας ώρας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων διδασκαλίας (ή εργαστηρίων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου) για τον επαρκή αερισμό των αιθουσών και τον καθαρισμό αυτών.
 11. Τήρηση παρουσιολογίων από τους διδάσκοντες σε κάθε θεωρητική διδασκαλία/εργαστήριο που διδάσκεται δια ζώσης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητη η μεταγενέστερη ιχνηλάτηση επαφών. Οι Γραμματείες των Τμημάτων καλούνται να ετοιμάσουν φόρμες παρουσιολογίων για κάθε μάθημα/εργαστήριο. Αντίγραφο των συμπληρωμένων παρουσιολογίων αποστέλλεται ή παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος/εργαστηρίου. Η Γραμματεία κάθε Τμήματος υποχρεούται να διατηρεί το σχετικό Αρχείο. Στο παρουσιολόγιο καταγράφεται και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση, εάν προκύψει κρούσμα.
 12. Πραγματοποίηση της πάσης φύσεως συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, επιτροπών, συναντήσεων αποκλειστικά εξ αποστάσεως, εξαιρουμένων των Προέδρων και Γραμματέων αυτών που δύνανται να παρευρίσκονται δια ζώσης (με υποχρεωτική χρήση μάσκας). Καταγραφή των μελών του προσωπικού που συμμετείχαν με δια ζώσης παρουσία ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση, εάν προκύψει κρούσμα. Για κάθε είδους διά ζώσης συμμετοχή θα πρέπει να τηρείται έντυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων με ευθύνη αυτού που ορίζει ή/και συντονίζει τη συνεδρίαση/συνάντηση. Αντίγραφο των συμπληρωμένων εντύπων καταγραφής θα αποστέλλεται ή παραδίδεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή στη σχετική Διεύθυνση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης/συνάντησης.
 13. Ορισμός καλά αεριζόμενου και απομονωμένου χώρου εντός του εκάστοτε Τμήματος, αλλά και των φοιτητικών εστιών, αποκλειστικά για την απομόνωση πιθανών κρουσμάτων.

 

Ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (πιθανό κρούσμα)

 1. Συμβατά συμπτώματα
 • Πυρετός
 • Βήχας (συνήθως ξηρός, αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
 • Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Κρυάδες
 • Ρίγος (τρέμουλο)
 • Μυαλγίες
 • Κεφαλαλγία
 • Πονόλαιμος
 • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

 1. Ενημερώνεται ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος από το ίδιο το πιθανό κρούσμα ή μέσω άλλου μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
 2. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος εκτιμά την κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον ιατρό που έχει οριστεί ως μέλος στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το συγκεκριμένο νησί. Ενημερώνει επίσης τον/την Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας.
 3. Ο/Η φοιτητής/ήτρια - πιθανό κρούσμα οδηγείται στον χώρο απομόνωσης πιθανών κρουσμάτων, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η παραμονή άλλου ατόμου.
 4. Αν η κατάσταση του/της φοιτητή/ήτριας το επιτρέπει, αναχωρεί για το κέντρο αναφοράς κρουσμάτων COVID-19 με ίδια μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση διακομίζεται στο κέντρο αναφοράς μέσω του ΕΚΑΒ.
 5. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος ενημερώνει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τη Διοίκηση του Ιδρύματος, και ξεκινά η ιχνηλάτηση των επαφών του πιθανού κρούσματος. Η διαχείριση των εν λόγω επαφών βαρύνει τον Ε.Ο.Δ.Υ., ο οποίος καλείται να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο στην περίπτωση που μεταξύ αυτών υπάρχουν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 6. Ο θεράποντας ιατρός εκτιμά αν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια μοριακού τεστ ανίχνευσης του ιού και ενημερώνει τον Υγειονομικό Υπεύθυνο με γραπτή γνωμάτευση ως προς την ανάγκη διενέργειάς του.
 7. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η φοιτητής/ήτρια - πιθανό κρούσμα παραμένει σε απομόνωση ή/και σε κατ’ οίκον νοσηλεία, ενώ το Τμήμα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Αν η κατάσταση της υγείας του επιδεινωθεί, μεταφέρεται άμεσα στην πλησιέστερη Υγειονομική Μονάδα, απ’ όπου η διαχείριση του κρούσματος γίνεται με ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Το Πανεπιστήμιο ζητά σχετική ενημέρωση από το Ε.Σ.Υ, Ε.Κ.Α.Β. και Ε.Ο.Δ.Υ.
 8. Διενεργείται απολύμανση σε όλους τους χώρους του Τμήματος που κινήθηκε ο/η φοιτητής/ήτρια - πιθανό κρούσμα.
 9. Αν το τεστ βγει αρνητικό, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να επιστρέψει στα μαθήματά του, μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον ωρών από τη πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του, με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.
 10. Οι στενές επαφές του/της φοιτητή/τριας, όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, επιστρέφουν άμεσα στις υποχρεώσεις τους.

 

Ενέργειες σε Περίπτωση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 (θετικό τεστ)

 1. Ενημερώνεται άμεσα από τον/την φοιτητή/ήτρια (επιβεβαιωμένο κρούσμα) ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος ή/και της Σχολής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 2. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος ενημερώνει τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου και τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.
 3. Ο Ε.Ο.Δ.Υ ή η αρμόδια υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο επικοινωνεί με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο και ξεκινά η ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος.
 4. Το Τμήμα διακόπτει τις εργασίες και λειτουργίες του, και γίνεται άμεσα ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση στους χώρους του Τμήματος ή/και του Πανεπιστημίου που κινήθηκε το κρούσμα. Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, το Τμήμα επιστρέφει κανονικά στις εργασίες του.
 5. Ο/Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του/της στο Τμήμα με τη σύμφωνη γνώμη και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος βάσει των οδηγιών του θεράποντος γιατρού.
 6. Οι στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος (φοιτητές/ήτριες ίδιας ομάδας/τμήματος, συνεργάτες, άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας) θα απομακρυνθούν από το Τμήμα, αφού τους δοθούν οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους ή/και για διενέργεια μοριακού τεστ, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό. Εφόσον δεν παρουσιάσουν ύποπτο σύμπτωμα σε χρονική διάρκεια τουλάχιστον 7 ημερών, θα μπορούν να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
 7. Εάν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει το άτομο αυτό να υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο. Εάν το τεστ είναι θετικό, αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο περιστατικό. Εάν το τεστ είναι αρνητικό, το άτομο παραμένει και αυτό σε απομόνωση έως την ολοκλήρωση της καραντίνας του κρούσματος. Δεν συνίσταται καθολικός εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών στενών επαφών.
 8. Εάν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας ενός κρούσματος, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:
  • εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό, το ασυμπτωματικό άτομο παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ, πάντα με την προϋπόθεση ότι παραμένει ασυμπτωματικό.
  • εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό, το ασυμπτωματικό άτομο παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση της καραντίνας του κρούσματος.
 9. Σε περίπτωση διδάσκοντος με θετικό τεστ, οι φοιτητές/ήτριες θα θεωρηθούν στενές επαφές, εφόσον είχαν κοινή παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες εντός των 48 ωρών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν.

Ενέργειες σε Περίπτωση Συρροής Κρουσμάτων με Λοίμωξη COVID-19

Συρροή νοείται η εμφάνιση τουλάχιστον τριών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 εντός 14 ημερών μεταξύ φοιτητών, εκπαιδευτικών ή/και υπαλλήλων, χωρίς οικογενειακή σχέση, εφόσον η μόνη τους σχέση είναι ο χώρος του Πανεπιστημίου.

 1. Άμεση ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ και των Πρυτανικών Αρχών από τους Υγειονομικούς Υπεύθυνους. Άμεση επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
 2. Παροχή εξειδικευμένων οδηγιών αντιμετώπισης της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας των Τμημάτων, από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
 3. Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου κινήθηκαν τα κρούσματα βάσει οδηγιών Ε.Ο.Δ.Υ.

Παρατηρήσεις

 1. Στον χώρο απομόνωσης πιθανών κρουσμάτων COVID-19 απαγορεύεται η είσοδος χωρίς την άδεια του Υγειονομικού Υπευθύνου.
 2. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος τηρεί βιβλίο COVID-19 για την καταγραφή των περιστατικών.
 3. Θα υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση των οδηγιών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Ε.Ο.Δ.Υ.
 4. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία σε περιπτώσεις πιθανών και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό. Σε περίπτωση όπου διδάσκων τεθεί σε απομόνωση, για όσο διάστημα αυτή διαρκεί, τα αντίστοιχα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

 

To πρωτόκολλο εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση (30.09.2020) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Δείτε επίσης:

Ορισμός υπευθύνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

 

 

Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 24-07-2021
Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) για το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος
Έναρξη: 23-06-2021 |Λήξη: 26-07-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 787.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη
Mέγεθος: 654.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης
Mέγεθος: 173.92 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) για το Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου
Έναρξη: 23-06-2021 |Λήξη: 26-07-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 663.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη
Mέγεθος: 651.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης
Mέγεθος: 185.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία»
Έναρξη: 21-07-2021 |Λήξη: 30-09-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Φυλλάδιο προγράμματος
Mέγεθος: 3.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα προγράμματος
Mέγεθος: 1.44 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter