Νέα

Δημιουργία Κέντρων Αριστείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Social Media
Δημοσίευση: 27-10-2020 13:08 | Προβολές: 1707
image

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην 5η συνεδρίασή της στις 21 Οκτωβρίου 2020, όρισε τη διαδικασία που θα ακολουθείται για τη μετεξέλιξη εσωτερικών διεπιστημονικών δομών σε Κέντρα Αριστείας, σε τομείς στους οποίους το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρουσιάζει καινοτόμο δραστηριότητα ή/και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των προτάσεων δημιουργίας των Κέντρων Αριστείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα συντονίζεται από μια Επιτροπή για κάθε πρόταση, η οποία θα ορίζεται με απόφαση Συγκλήτου και η οποία θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών.

Η εν λόγω Επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου και θα συνεργάζεται με μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα και αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του εκάστοτε Κέντρου.

Οι όποιες προτάσεις δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, αφού ωριμάσουν σε επίπεδο σχεδιασμού, θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Σύγκλητο. Εφόσον εγκριθούν, τα Κέντρα Αριστείας θα μπορούν να αποτελέσουν νέα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές Μονάδες του.

Η Επιτροπή του εκάστοτε Κέντρου Αριστείας δύναται να προετοιμάζει σχετικό φάκελο προς υποβολή και αξιολόγησή του από την ΕΘΑΑΕ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου αυτό να αναδεικνύεται ως Κέντρο Αριστείας από την ΕΘΑΑΕ.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter