Νέα

Διαγωνισμός για τον καθαρισμό όλων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 22-06-2010 17:29 | Προβολές: 1010
Έναρξη: 18-06-2010 |Λήξη: 01-09-2010
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 269 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, μικτής επιφάνειας 20.550,39 τμ. περίπου, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Στοιχείων, συνολικού προϋπολογισμού (150.000,00 €) εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Η δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0845, Τακτικού Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 02/09/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών βουλευτών 7, 491 00 Κέρκυρα.

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι μία (1) μέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 01/09/2010 και ώρα 14:30 μ.μ. στο κεντρικό Πρωτόκολλο (Ριζοσπαστών Βουλευτών 7- 2ος όροφος), Τηλ: 2661087609

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: όλα τα φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, εργολάβοι καθαρισμού, οι Συνεταιρισμοί και οι ενώσεις εργολάβων καθαρισμού.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, ή η μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 2ος όροφος. Τηλ: 26610-87659/87621 και Φαξ: 26610/87643).

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται το ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ της προκήρυξης καθώς και τα εξής παραρτήματα:
Παράρτημα Α΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ
Παράρτημα Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Παράρτημα Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
Παράρτημα Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας