Νέα

ΤΑΒ: Μία θέση ΕΕΔΙΠ - Ιταλική Γλώσσα

Social Media
Δημοσίευση: 06-07-2010 08:39 | Προβολές: 1151
Έναρξη: 06-07-2010 |Λήξη: 05-08-2010
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 163.95 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας Π.Ε.,  κλάδου Ι,  με Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία για την επιτέλεση ειδικού διδακτικού έργου, κατά κύριο λόγο στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας, στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ορίζονται ως τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης αυτής τα εξής:

1) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

2) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφή μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87406 και 26610-87418), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία, καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας:  Πέμπτη 05/08/2010

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087406 ή 2661087418).


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ της προκήρυξης, με λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων και για τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 27-10-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter