Νέα

Προκήρυξη κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία της βυζαντινής Κέρκυρας: Πηγές και Μεθοδολογία”

Social Media
Δημοσίευση: 18-02-2021 12:47 | Προβολές: 1566
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 20-03-2021
[Σε Εξέλιξη]

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π),  κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία της βυζαντινής Κέρκυρας: Πηγές και Μεθοδολογία”, στο Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 283/τ.Γ΄/12-02-2021 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) στο A.E.I. του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως εξής:

Μία (1) θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ και τριετή θητεία, στο Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της βυζαντινής Κέρκυρας: Πηγές και Μεθοδολογία».

Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι:

  1. Κατοχή βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής στην φιλολογία, ή Ελληνική Φιλολογία, ή Ιστορία και Αρχαιολογία, ή Ιστορία, Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία.
  2. Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος στην Βυζαντινή Ιστορία.
  3. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Θα συνεκτιμηθεί η διδακτική εμπειρία σε διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο αντικειμένων Βυζαντινής Ιστορίας σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Καλούνται όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Καποδιστρίου & Ακαδημίας, 49132, Κέρκυρα, τηλ. : 26610 87114) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στον ιστότοπο του Ιδρύματος.


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021
Webinar: Ψηφιακά Μέσα και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σημαντική Ημερομηνία: 01-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter