Νέα

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στο αντικείμενο «Πρώιμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία»

Social Media
Δημοσίευση: 19-02-2021 12:44 | Προβολές: 1678
Έναρξη: 20-02-2021 |Λήξη: 20-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 640.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πρώιμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Στο πεδίο της Πρώιμης Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας ανήκουν τα θέματα του Ουμανισμού, της Προτεσταντικής και της Καθολικής Μεταρρύθμισης, της Επιστημονικής Επανάστασης, του Διαφωτισμού, των υπερπόντιων ταξιδιών και εγκαταστάσεων των Ευρωπαίων, των κάθε είδους ανταλλαγών με τον εκτός Ευρώπης κόσμο. Επίσης θέματα της πολιτικής ιστορίας όπως η εξέλιξη των κρατικών θεσμών από τον 15ο αιώνα ως τα τέλη του 18ου -αρχές του 19ου, οι σχέσεις πολιτικών και θρησκευτικών αρχών όπως διαμορφώθηκαν μετά τη Μεταρρύθμιση και τους Θρησκευτικούς πολέμους, το πλαίσιο των διακρατικών σχέσεων τόσο πριν αλλά κυρίως μετά τη λήξη του 30ετούς πολέμου καθώς και της ιστορίας της πολιτικής σκέψης. Τέλος θέματα που αφορούν τις σχέσεις πόλης και υπαίθρου, τις κοινωνικές σχέσεις στην ύπαιθρο, την εξέλιξη των μορφών της γεωκτησίας, την εξέλιξη των πόλεων, τους νέους θεσμούς του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς φυσικά και μια από τις μείζονες αλλαγές της παγκόσμιας ιστορίας, την Βιομηχανική Επανάσταση.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τις καθιερωμένες στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα συμβάσεις, από το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας εξαιρούνται η ελληνική και η ιστορία της Ν.Α. Ευρώπης (Βαλκάνια) που θεραπεύονται ως ιδιαίτερα γνωστικά πεδία. Η έμφαση δίνεται στην ιστορία της δυτικής Ευρώπης και στη μελέτη γεγονότων, κινημάτων και πνευματικών κινήσεων που γεννήθηκαν εκεί και είχαν ευρύτερο αντίκτυπο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/ την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 2218/31-12-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πρώιμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία»
ΑΔΑ: ΨΧ5Υ46Ψ8ΝΨ-Η6Ι, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP20224

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλ. Τσιριγώτη 7, κτίριο Γαληνός, 1ος όροφος, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Αναργύρου
τηλ.: 26610-87246, e-mail: anargir@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 19-02-2021

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021
Webinar: Ψηφιακά Μέσα και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σημαντική Ημερομηνία: 01-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter