Νέα

Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Social Media
Δημοσίευση: 24-06-2021 12:19 | Προβολές: 1618
Σημαντική Ημερομηνία: 24-07-2021
[Έληξε]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.Ε.Π.

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1204/25.5.2021/τ. Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ως εξής:

Μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο: -«Διδασκαλία της Φωνητικής Μουσικής».

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης αυτής πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  1. Βασικό τίτλο σπουδών (πτυχίο) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής στη διδασκαλία ή/και εκτέλεση κλασικού τραγουδιού.
  2. Τουλάχιστον 3ετή συναφή διδακτική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή τουλάχιστον 3ετή συναφή καλλιτεχνική εμπειρία, κατά προτεραιότητα διεθνή, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, αποδεικνυόμενη από την πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών/ρεσιτάλ, ή συνδυασμό των δύο.

Θα συνεκτιμηθούν:

  1. Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος.
  2. Κατοχή συναφούς διδακτορικού διπλώματος.
  3. Διδακτική ή/και καλλιτεχνική εμπειρία σε νεότερα μουσικά είδη, όπως η μουσική τζαζ και το μιούζικαλ.
  4. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο τρόπος διαπίστωσης των ανωτέρω προσόντων των υποψηφίων θα γίνει τόσο από τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με την αίτησή τους, όσο και με προσωπική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΒΞΗ46Ψ8ΝΨ-9ΗΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (https://music.ionio.gr/gr/news/20840/).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπεύθυνη: Δ. Κούρκουλου, διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 31 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87524 και κατά τις ώρες: 11:00-13:00).

 

 

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

 


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 28-07-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter