Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο Τιράνων

Social Media
Δημοσίευση: 15-10-2021 14:51 | Προβολές: 453
image

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Σχολής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Τιράνων (ΠΤ) της Αλβανίας υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας και Συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση, της έρευνας και της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο Ιδρύματα συμφωνούν στη σύναψη και αμοιβαία ενθάρρυνση επωφελών επιστημονικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και λοιπών σχέσεων, οι οποίες μπορούν να συνεπάγονται τις ακόλουθες μορφές δραστηριοτήτων:

  • Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και προγράμματα φοίτησης στο εξωτερικό.
  • Θέσπιση κοινών πτυχιακών προγραμμάτων.
  • Ανταλλαγή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την έρευνα, τη διδασκαλία και την παράδοση ειδικών μαθημάτων στους τομείς της εξειδίκευσής τους.
  • Θέσπιση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Συνεργασία σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ή οικονομικής ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από τρίτους.
  • Ανταλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή μαθημάτων ειδικού ενδιαφέροντος και βαρύτητας.
  • Ανταλλαγή επιστημονικής και εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας που παράγει το ένα ή και τα δύο μέρη, καθώς και ανταλλαγή υλικού για συναφή και επίκαιρα ερευνητικά θέματα ερευνητών τόσο του ΠΤ όσο και του ΙΠ.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συμποσίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τα δύο Ιδρύματα.

 


Επιστροφή
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter