Νέα

Ερευνητές του GEOLAB στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Social Media
Δημοσίευση: 17-10-2021 01:13 | Προβολές: 698
image

Η διαγωνιστική αίτηση της ερευνητικής μοναδας MOLCO - με επικεφαλής τον καθηγήτη ΤΞΓΜΔ Σταύρο Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Δρ. Ιωάννη Μπλάτσο - του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GEOLAB) στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 2021AO29 διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, μετά από εξέταση των κριτηρίων ανάθεσης,  η προσφορά του GEOLAB έγινε αποδεκτή.

Με βάση τα παραπάνω και την απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 1395 της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το GEOLAB ανέλαβε τη σύμβαση-πλαίσιο αριθ. ECCD-TB2021-AO-29- ΙΟΝ. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω δύο ερευνητές, έχουν τοποθετηθεί στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Επιστροφή
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter