Νέα

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics)

ShareThis
Δημοσίευση: 24-01-2022 19:14 | Προβολές: 2700
image

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο – Αττικής και ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).


Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, όπως Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής.


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 12 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dhasec@hua.gr.

Δικαιολογητικά:

✔ Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
✔ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
✔ Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
✔ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
✔ Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
✔ Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
✔ Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
✔ Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
✔ Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
✔ Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.


Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

  • βαθμός πτυχίου
  • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να
  • παρακολουθήσει ο υποψήφιος
  • διπλωματική εργασία
  • σχετική επαγγελματική εμπειρία
  • δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις
  • συνέντευξη
  • συστατικές επιστολές

Βάσει του Κανονισμού Σπουδών του ΔΠΜΣ, η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.


Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 4.500 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους (κατάθεση δικαιολογητικών, κόστος εγγραφής κλπ), έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος) τηλ. 210-9549440, Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 π.μ. - 13.00 μ.μ και στο email: dhasec@hua.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://mschealth.dit.hua.gr

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Γεώργιος Δημητρακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
ΔΠΜΣ «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» - Προκήρυξη 2022-2023 - παράταση αιτήσεων μέχρι 08/09/2022
Δημοσίευση: 31-05-2022 10:03 | Ενημέρωση: 05-09-2022 18:22 | Προβολές: 6941
Έναρξη: 31-05-2022 |Λήξη: 08-09-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Προκήρυξη 2022-23
Mέγεθος: 976.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 23-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας