Νέα

Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών»

Social Media
Δημοσίευση: 31-05-2022 13:13 | Προβολές: 436
Έναρξη: 31-05-2022 |Λήξη: 30-06-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 638.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών».

Το γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών» στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει στη γνωστική προσέγγιση εφαρμοσμένων μοντέλων στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων σε προβλήματα αιχμής σύνθετων συστημάτων σε διεπιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και ειδικότερα στοχαστικά δεδομένα χρηστών και στοχαστικά δεδομένα σε εφαρμογές οικολογίας, γεωργίας και φυσικών καταστροφών. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα για μοντελοποίηση και προσομοίωση σύνθετων συστημάτων, όπου η εξέλιξη στο χώρο και το χρόνο λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε πολλαπλές κλίμακες, τα μοντέλα των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων προβάλουν ως τα μόνα αξιόπιστα θεωρητικά εργαλεία για την πρόβλεψη της δυναμικής τους συμπεριφοράς. Συνεπώς βασικός στόχος του προτεινόμενου γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες μεθοδολογίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης σε διεπιστημονικά πεδία αιχμής της Πληροφορικής, σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΦΕΚ 1153/16-05-2022, τ. Γ΄ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών»

ΑΔΑ: ΩΥΟΕ46Ψ8ΝΨ-ΝΞΦ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP 27742 
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0, e-mail: cs@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκηρύξεως αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 30-05-2022

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένου Της Διεύθυνσης Διοικητικού
Βασίλειος Αρβανάκος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-08-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας