Νέα

Προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ι.Π. στην Κέρκυρα

Social Media
Δημοσίευση: 22-06-2022 10:04 | Προβολές: 255
Έναρξη: 22-06-2022 |Λήξη: 04-07-2022
[Σε Εξέλιξη]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.02 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση διενέργειας διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.53 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη.

Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως (2.000,00 €), και χρηματοδοτείται από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ι.Π. ΚΑΕ 0813β «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κτιρίων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, στην Κέρκυρα την 05-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής όπως ορίστηκε με την από 13-12-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Π., στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 04-07-2022 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Ι.Π. (διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72 – Κεντρική Διοίκηση Ι.Π.). Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 14.00.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον εκμισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Φοιτητικής Μέριμνας & Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-07-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας