Νέα

Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία»

Social Media
Δημοσίευση: 29-07-2022 12:51 | Προβολές: 481
Έναρξη: 30-07-2022 |Λήξη: 29-08-2022
[Σε Εξέλιξη]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 789.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η κοινωνική ανθρωπολογία εξετάζει την ανθρώπινη ύπαρξη και τους τρόπους οργάνωσης της κοινωνικής ζωής και παράλληλα μελετά συγκριτικά τους ανθρώπινους πολιτισμούς, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους της εθνογραφικής έρευνας και τα αναλυτικά εργαλεία που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των διαφορετικών επιστημολογικών της παραδόσεων (βρετανική κοινωνική ανθρωπολογία, γαλλική εθνολογία, αμερικανική πολιτισμική και γλωσσολογική ανθρωπολογία). Στο γνωστικό της αντικείμενο εντάσσονται ως πεδία παρατήρησης η κοινωνική και πολιτισμική συγκρότηση των σύγχρονων κοινωνιών, οι παραδοσιακές κοινωνικές δομές συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συγγένειας και οι διαδικασίες μετασχηματισμού τους, ο υλικός και άυλος πολιτισμός με τις συνδεόμενες πρακτικές εξεταζόμενα συγκριτικά, τόσο στη συγχρονία τους, όσο και διαχρονικά ως ιστορικά φαινόμενα. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όπως η οικογένεια και το νοικοκυριό, συλλογικότητες με τη μορφή συνεργατικών ομάδων, κοινωνικές, πολιτισμικές και εθνοτικές μειονότητες, το φύλο και η σεξουαλικότητα, η τεχνολογία και οι πρακτικές παραγωγής, αξιοποίησης πόρων και οργάνωσης χώρου, η μετάδοση γνώσης, η προφορικότητα, τελετουργικές πρακτικές και συμβολικά συστήματα στο πλαίσιο της καθημερινότητας, συστήματα ταξινόμησης, θρησκευτικότητα, μαγεία και επιστήμη, η ανθρώπινη κινητικότητα. Εξετάζεται η συνδεόμενη με αυτά δυναμική σχέσεων διαμορφούμενων ταυτοτήτων/ετεροτήτων, ανταποδοτικότητας, ισχύος και εξουσίας, και η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς και φαινόμενα όπως οι αδράνειες στο μετασχηματισμό και οι συναρτώμενες ιδεολογικοποιήσεις στο δίπολο ‘κράτος-κοινότητα’. Η διερεύνηση των θεματικών ενοτήτων στηρίζεται στις εφαρμοσμένες μεθόδους εθνογραφικής έρευνας πεδίου σε συνδυασμό με αυτές της προφορικής ιστορίας και η διαχείριση, ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων συντελείται μέσα από τη συστηματική κριτική θεώρηση της ανθρωπολογικής γραφής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΦΕΚ 1649/11-07-2022, τ. Γ΄
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνική Ανθρωπολογία»
ΑΔΑ: ΨΥΥΔ46Ψ8ΝΨ-90Ο, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP28773

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49 132 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού
τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313, e-mail: prentouli@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των εν λόγω Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 29-07-2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας
Δημοσίευση: 16-02-2022 00:43 | Προβολές: 784
Έναρξη: 16-02-2022 |Λήξη: 17-03-2022
[Έληξε]
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-08-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας