Νέα

Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με αντικείμενο ««Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής»

ShareThis
Δημοσίευση: 08-12-2022 15:30 | Προβολές: 288
Έναρξη: 09-12-2022 |Λήξη: 08-01-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 724.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδα Καθηγητή, Α΄ βαθμίδα, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

To γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής» περιλαμβάνει τη μελέτη των προϊστορικών και πρωτοϊστορικών πολιτισμών του Ελλαδικού χώρου και ειδικότερα τους διακριτούς πολιτισμούς του Αιγιακού Χώρου κατά την Εποχή του Χαλκού (Μινωικό Πολιτισμό, Κυκλαδικό Πολιτισμό, Ελλαδικό/Μυκηναϊκό πολιτισμό) καθώς και την έρευνα της χωρικής τους διάστασης και των υλικών τεκμηρίων, με στόχο την προσέγγιση της κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης, της οικονομίας και των συμβολικών δομών στο χώρο του προϊστορικού Αιγαίου. Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα του Τμήματος Ιστορίας, έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των μεθόδων και των εργαλείων της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας στη μελέτη του Αιγιακού και ευρύτερου Ελλαδικού χώρου μέσα από μία ιστορική και διεπιστημονική οπτική που δίνει έμφαση στη μακρά διάρκεια και τη διαχρονία. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διδασκαλίας των γειτονικών γεωγραφικά, πρώιμων σύνθετων πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

- Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 09.12.2022
- Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 08.01.2023
- Αριθμός ΑΠΕΛΛΑ: APP31196
- Αριθ. δημοσίευσης Προκήρυξης στο ΦΕΚ:2925/τ.Γ'/24.11.2022.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας