Νέα

Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Υπηρεσιών και Διαχείριση Πληροφορίας»

ShareThis
Δημοσίευση: 31-01-2023 15:16 | Προβολές: 428
Έναρξη: 01-02-2023 |Λήξη: 02-03-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 914.11 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Υπηρεσιών και Διαχείριση Πληροφορίας» στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου έχει ως εξής: 

«Η αυξημένη αβεβαιότητα στις συνθήκες λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστά την ενσωμάτωση στις διοικητικές πρακτικές της έγκυρης πληροφορίας πολλαπλώς σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Η διαχείριση της πληροφορίας επιδρά σημαντικά τόσο σε οργανισμούς/επιχειρήσεις ειδικότερα του τριτογενούς τομέα όσο και στα άτομα (καταναλωτές /επαγγελματίες). Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη της σύνδεσης της Διοίκησης Υπηρεσιών (Services Management) με την πληροφορία και τη διαχείριση της (Information Management), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών και Διαχείριση Πληροφορίας» αφορά στην ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών διοίκησης αξιοποιώντας στις αντίστοιχες διοικητικές λειτουργιές /αποφάσεις (π.χ. στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την οργανωσιακή συμπεριφορά, τον έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας-αξιοπιστίας των υπηρεσιών) την έγκυρη και συναφή πληροφορία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφόρησης. Ενδεικτικοί αλλά ιδιαίτερα σημαντικοί τομείς που καταδεικνύουν την ανάγκη για ενσωμάτωση της πληροφορίας (information), της διαχείρισης της πληροφορίας (information management) και των υπηρεσιών πληροφόρησης (information services) στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων, ευρύτερα στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβάνουν α. την υγειονομική πληροφορία (health information) και τις συνεπαγόμενες κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 (υγειονομικό περιβάλλον και μονάδες υγείας, υγειονομική παιδεία και υγειονομική πληροφοριακή συμπεριφορά), και β. την πολιτιστική πληροφορία (cultural information) και τη σύνδεσή της με τις πολιτιστικές και τις δημιουργικές βιομηχανίες (cultural and creative industries), οι οποίες συνδέονται με το τουριστικό προϊόν. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά συνδυαστικά στις ακόλουθες περιοχές: α. Διοίκηση Υπηρεσιών (Services Management) (π.χ. έρευνες χρηστών, διαχείριση ποιότητας/αξιοπιστίας). β. Διαχείριση Πληροφορίας (Information Management) και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Information Services Management) (π.χ. πληροφόρηση στις υπηρεσίες υγείας, στις δημιουργικές/πολιτιστικές βιομηχανίες) και γ. Μοντέλα και Προσεγγίσεις Πληροφοριακής Συμπεριφοράς (information behaviour) για τη διαμόρφωση αναγκών πληροφόρησης (information needs) και για την αναζήτηση της πληροφορίας (information seeking behaviour)». 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης 
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 31-03-2023
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας