Νέα

Tμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, από εξέλιξη, στο αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων»

ShareThis
Δημοσίευση: 15-02-2023 13:33 | Προβολές: 834
Έναρξη: 16-02-2023 |Λήξη: 17-03-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 874.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με  γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων» στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου έχει ως εξής: 

Το γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων» εστιάζει στην έννοια της στρατηγικής και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις. Αφορά στις μεθόδους και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθώς και επιλογής κατάλληλων στρατηγικών για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα προσεγγίζονται: 1) η σημασία της επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής για όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς στο σύνολο τους και όχι μόνο μέρους τους ή τα υψηλόβαθμα στελέχη τους, 2) η ανάλυση των παραμέτρων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής της, 3) η ανάλυση και επιλογή των παραγόντων που οδηγούν στην επίτευξη και ανάπτυξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για κάθε επιχείρηση με βάση τα συγκεκριμέναχαρακτηριστικάτηςκαι στρατηγικούς στόχους και 4) η επιλογή των μέσων και διαδικασιών για την αποτελεσματική επίτευξη τους. 

Ειδικότερα το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καθόσον εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της διοικητικής επιστήμης πραγματεύεται τα κατώτερα πεδία ανάλυσης: 
- Επιχειρηματικό Περιβάλλον (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
- Οργανωτικές Δομές και Στρατηγική 
- Επιχειρηματικές και Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές 
- Υποδείγματα Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων και Αξιολόγησης Στρατηγικών 
- Στρατηγικές Μεγέθυνσης 
- Στρατηγικές Διεθνοποίησης 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης 
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας