Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παραστατικές Τέχνες και Μουσική

ShareThis
Δημοσίευση: 02-06-2023 15:53 | Προβολές: 503
Έναρξη: 02-06-2023 |Λήξη: 08-06-2023
[Έληξε]

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Θερινή Ακαδημία Μουσικής Παιδαγωγικής «Με εργαλείο τον κύκλο: ένα βιωματικό εργαστήρι αυτοσχεδιασμού με μοναδικά όργανα τη φωνή και τα κρουστά» μετά από έγκριση της υπ’ αριθμ. 1552/25.04.2023 αίτησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης κ. Διονυσίου στην 9η συνεδρίαση των μελών του, και έπειτα απόέγκριση στην 10η συνεδρίαση Συμβουλίου της αίτησης της ιδίας για πρόσκληση με αρ. 2007/01.06.2023, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας.

[Σημείωση: Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο]. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζωή Διονυσίου
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Δια ζώσης
Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παραστατικές Τέχνες και Μουσική 

Περιγραφή έργου (1): Διδασκαλία και συντονισμός δια ζώσης βιωματικού εργαστηρίου βασισμένου στο εργαλείο του φωνητικού κύκλου (voice circle), διδασκαλία πρακτικών μουσικών εργαλείων για τον μελλοντικό μουσικό εκπαιδευτικό, οργάνωση ομαδοσυνεργατικών πρότζεκτ φωνητικού κύκλου, δημιουργία και συντονισμός παράστασης εφαρμογής μετά το πέρας του εργαστηρίου. Οι μουσικές δεξιότητες που θα επικεντρωθεί το εργαστήρι είναι η φωνή, ο αυτοσχεδιασμός, ο φωνητικός αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός, η λειτουργία του φωνητικού κύκλου και η φωνητική συνύπαρξη.

Υποβολή προτάσεων: 
Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων, τα οποία και έχουν ελεγχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί στο εν λόγω θεματικό πεδίο, τα απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν. 
[Σημείωση: Στην περίπτωση που προβλεφθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο η δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε μέλη ΔΕΠ, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου τότε αυτοί υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, Π. Βραΐλα Αρμένη 4, Κέρκυρα, Τηλ. 2661038153, Τ.Κ. 49132, email: kedivim@ionio.gr από το οποίο να προκύπτει η επιστημονική και η ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος.]
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιόνιος Ακαδημία, Ακαδημίας και Καποδιστρίου, Κέρκυρα 491 00 Τηλ: 26610 87920 , e-mail: kedivim@ionio.gr, το αργότερο μέχρι και την 08/6/2023 και ώρα 12:00 μμ. (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αναστασία Ιωακειμίδου είτε μέσω τηλεφώνου στο 26610-87920, είτε μέσω email στο kedivim@ionio.gr.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 29-11-2023
Πρόσκληση και Πρόγραμμα "ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ"
Έναρξη: 24-11-2023 |Λήξη: 04-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας