Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες εξωραϊσμού υφιστάμενης παθητικής δικτυακής υποδομής στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ShareThis
Δημοσίευση: 22-06-2023 15:38 | Προβολές: 281
Έναρξη: 22-06-2023 |Λήξη: 29-06-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης  Έργου: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Έργου: Τεχνικές εργασίες - Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Έργου: «Εργασίες εξωραϊσμού υφιστάμενης παθητικής δικτυακής υποδομής στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου»

CPV: 
32421000-0 «Καλωδίωση Δικτύου»
45310000-3 «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»
45262100-2 «Εργασίες Ικριωμάτων»
30237110-3 «Διασυνδέσεις δικτύου»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 27.121,60 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2021ΝΑ34600084 «Εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ (MIS 5149525)

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 29-06-2023 και ώρα 14:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2291/22-06-2023»

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:    
Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων 
Τμήμα Δικτυών και Τηλεπικοινωνιών 
Ε. Καββαδία, ekavvadia@ionio.gr, 2661087122


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 29-11-2023
Πρόσκληση και Πρόγραμμα "ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ"
Έναρξη: 24-11-2023 |Λήξη: 04-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας