Νέα

Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με αντικείμενο «Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης»

ShareThis
Δημοσίευση: 13-07-2023 13:14 | Προβολές: 690
Έναρξη: 14-07-2023 |Λήξη: 13-08-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 606.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα  Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης». 

Το γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης» αποτελεί υποπεριοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, και μελετά θεωρίες, μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές που αφορούν στην αναπαράσταση της γνώσης του κόσμου με μορφή τέτοια που να είναι επεξεργάσιμη υπολογιστικά. Η ενσωμάτωση της γνώσης αυτής σε συστήματα, προγράμματα, εφαρμογές, πράκτορες, αλγορίθμους, δίνει την δυνατότητα στην επίλυση πολύπλοκων πολυπαραμετρικών προβλημάτων. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται η μελέτη των εκφράσεων του Εννοιολογικού Πλαισίου, η μάθηση, διαχείριση, εξαγωγή, εξόρυξη και αξιοποίηση της γνώσης με αυτόματες ή ημιαυτόματες μεθόδους, η συλλογιστική, η σημασιολογική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, οι φορμαλισμοί αναπαράστασης γνώσης, όπως τα σημασιολογικά δίκτυα, οι οντολογίες, τα πλαίσια κλπ. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή της Αναπαράστασης και Διαχείρισης Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντική με την χρήση θεμελιωδών αλλά και καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τις εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό (και ιδιαίτερα με την εμφάνιση των υποπεριοχών του Σημασιολογικού και Κοινωνικού Ιστού), τα κοινωνικά μέσα, τα πολυμέσα, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τη ρομποτική, τις εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας (όπως λ.χ. τα διαλογικά συστήματα), τις βάσεις δεδομένων, τα δίκτυα υπολογιστών, την ασφάλεια συστημάτων, την πρόκληση της ενσωμάτωσης της συμβολικής αναπαράστασης σε σχήματα μηχανικής μάθησης, την μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων και εφαρμογών κ.α. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας