Νέα

Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

ShareThis
Δημοσίευση: 23-11-2023 13:42 | Προβολές: 458
Έναρξη: 23-11-2023 |Λήξη: 23-12-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 573.42 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών».

Τo γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών» στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου αφορά στη μελέτη και εφαρμογή θεωριών και τεχνολογιών για την προστασία των δικτύων συστημάτων υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Ειδικότερα αφορά σε συστήματα ανίχνευσης δικτυακών εισβολών, συστήματα απομακρυσμένης αυθεντικοποίησης και ελέγχου προσπέλασης, προστασία δικτυακών εφαρμογών και λογισμικού, ασφάλεια διαδικτύου. Αφορά επίσης στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία δικτυακών εφαρμογών από κακόβουλο λογισμικό και κυβερνοεπιθέσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας