Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π. στα Θεματικά Πεδία: 1) Τουρισμός/Ναυτιλία 2) Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ShareThis
Δημοσίευση: 16-02-2024 14:44 | Ενημέρωση: 20-02-2024 10:43 | Προβολές: 543
Έναρξη: 16-02-2024 |Λήξη: 22-02-2024
[Έληξε]

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο  πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο  Επάγγελμα του Ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.» μετά από απόφαση της υπ’ αριθ. 7/22-1-2024 ακ.  έτους 2023-24 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: 
Για 1 αντικείμενο στα Θεματικά Πεδία:
1) Τουρισμός / Ναυτιλία
2) Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου.
 
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας. Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης 
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ επιμορφωτικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα

Θεματικά Πεδία: 
- Τουρισμός/ Ναυτιλία
- Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου.

Περιγραφή έργου: Παροχή διδακτικού δια ζώσης έργου και εκπαιδευτική υποστήριξη των 
εκπαιδευόμενων συγκεκριμένα για τις εξής διδακτικές ενότητες: 
α) Τουρισμός και Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης
β) Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία
γ) Ερμηνεία και ανάδειξη υλικού και άυλου πολιτισμού
δ) Τεχνικές Ξενάγησης.

Υποβολή προτάσεων:  
Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθότι  έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων τα οποία  και έχουν ελεγχθεί, απαιτείται μόνο να υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για  τα οποία και έχουν υποβληθεί στο εν λόγω θεματικό πεδίο, τα απαραίτητα έγγραφα που τα  πιστοποιούν. 
Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου  υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα από το  οποίο να προκύπτει η επιστημονική και η ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του  προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86,  δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλουν  είναι ακριβή και διατίθενται προς έλεγχο εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης τα ζητήσει.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου e-mail: kedivim@ionio.gr, το αργότερο μέχρι και την 22/2/2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedivim@ionio.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Βαλεριάνου είτε μέσω τηλεφώνου στο 26610-87920, είτε μέσω email στο kedivim@ionio.gr.

Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών  δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, μέσω email στο yarenis@ionio.gr.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης
Αντιπρύτανης Διασφάλισης Ποιότητας, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου  Εκπαίδευσης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 20-04-2024
Προσεχώς
Αναβολή Εγκαινίων της μόνιμης Μουσειακής Έκθεσης «Φυλακές Κέρκυρας 1836 – 2024» [21/04/2024]
Σημαντική Ημερομηνία: 21-04-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δελτίο Τύπου
Mέγεθος: 156.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εγκαινίων
Mέγεθος: 66.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ανακοίνωση αναβολής των εγκαινίων
Mέγεθος: 371.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας