Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π. στο Θεματικό Πεδίο: Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου

ShareThis
Δημοσίευση: 19-02-2024 16:57 | Προβολές: 479
Έναρξη: 19-02-2024 |Λήξη: 24-02-2024
[Έληξε]

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.» μετά από απόφαση της υπ’ αριθ. 11/19-02-2024 ακ. έτους 2023-24 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:
Για 1 αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο:
Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας. Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ επιμορφωτικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα

Θεματικά Πεδία:
- Τουρισμός/ Ναυτιλία
- Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου

Περιγραφή έργου (1): Παροχή διδακτικού δια ζώσης έργου και εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων συγκεκριμένα για τις εξής διδακτικές ενότητες:
α) «Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία».

Υποβολή προτάσεων:
Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθότι έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων τα οποία και έχουν ελεγχθεί, απαιτείται μόνο να υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί στο εν λόγω θεματικό πεδίο, τα απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν.
Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η επιστημονική και η ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλουν είναι ακριβή και διατίθενται προς έλεγχο εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης τα ζητήσει.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου e-mail: kedivim@ionio.gr, το αργότερο έως και 24 Φεβρουαρίου 2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedivim@ionio.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Βαλεριάνου είτε μέσω τηλεφώνου στο 26610- 87920, είτε μέσω email στο kedivim@ionio.gr.
Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, μέσω email στο yarenis@ionio.gr.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστήμιου
Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης
Αντιπρύτανης Διασφάλισης Ποιότητας, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες/ισσες, κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2023-2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΚΠ07]
Δημοσίευση: 24-01-2024 19:55 | Προβολές: 3847
Έναρξη: 24-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμ. κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας» | Ανάρτηση διευκρινήσεων [19,20/12/2023]
Δημοσίευση: 29-11-2023 17:30 | Ενημέρωση: 20-12-2023 14:24 | Προβολές: 651
Έναρξη: 04-12-2023 |Λήξη: 19-01-2024
[Έληξε]
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 20-04-2024
Προσεχώς
Αναβολή Εγκαινίων της μόνιμης Μουσειακής Έκθεσης «Φυλακές Κέρκυρας 1836 – 2024» [21/04/2024]
Σημαντική Ημερομηνία: 21-04-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δελτίο Τύπου
Mέγεθος: 156.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εγκαινίων
Mέγεθος: 66.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ανακοίνωση αναβολής των εγκαινίων
Mέγεθος: 371.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας