Νέα

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 23-02-2024 18:21 | Ενημέρωση: 26-02-2024 11:11 | Προβολές: 3736
image

Στην Κέρκυρα στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15.00, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2028, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/03 (Κέρκυρα, 03.01.2024, ΑΔΑ: 9Χ8Τ46Ψ8ΝΨ-ΤΩ8) Προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η οποία διαδικασία διεξήχθη από ώρα 9:00 έως 15:00.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη ορίστηκαν με την απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2023-2024  (Κέρκυρα, 11 Ιανουαρίου 2023, ώρα 13:00, ΑΔΑ: ΕΩΤΜ46Ψ8ΝΨ-Φ0Ω), κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, συνεδρίασε και συνέταξε το παρόν πρακτικό, σχετικά με την καταμέτρηση των ψήφων και την εκλογή των εσωτερικών μελών του συμβουλίου διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Παρόντα/συμμετέχοντα στη συνεδρίαση ήταν όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

 1. Εμμανουήλ Μάγκος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
 2. Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 3. Κωνσταντίνος Αρτίκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού
 4. Φωτεινή Βάκη, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας
 5. Χρήστος Καρύδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής και Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας ασκεί το αρχαιότερο μέλος στη βαθμίδα του Καθηγητή, που είναι ο καθ. Εμμανουήλ Μάγκος.

Τα πρακτικά τηρεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αρτίκης.   

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), βάσει των διατάξεων της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/9-8-2022, ΦΕΚ 4211/τ. Β΄/9-8-2022) «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου»  και της σχετικής προαναφερόμενης Προκήρυξης Εκλογών (ΠΡΥΤ/03, Κέρκυρα, 03.01.2024, ΑΔΑ: 9Χ8Τ46Ψ8ΝΨ-ΤΩ8).

Όπως προκύπτει από το έγγραφο αποτελεσμάτων του συστήματος «ΖΕΥΣ» και την επεξεργασία των αναλυτικών δεδομένων για το αξίωμα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου εκλέγονται κατά σειρά γύρου εκλογής (σε παρένθεση ο αριθμός των συνολικών ψήφων*):

 1. Φλώρος, Ανδρέας, Καθ. Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (σψ: 70).
 2. Δημητριάδης, Δήμος, Καθ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (σψ: 43,41).
 3. Βλάμος, Παναγιώτης, Καθ. Τμήματος Πληροφορικής, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής (σψ: 37,83).
 4. Γιαρένης, Ηλίας, Καθ. Τμήματος Ιστορίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (σψ: 28,52).
 5. Μπενέκη, Χριστίνα, Καθ. Τμήματος Τουρισμού, Σχολή Οικονομικών Επιστημών (σψ: 28,01).
 6. Λίβας, Σωτήρης, Καθ. Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (σψ: 27,28).

 * Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/9-8-2022, ΦΕΚ 4211/τ. Β΄/9-8-2022, άρθρο 7, παρ. 1, εδάφιο ι, «σύνολο ψήφων του υποψηφίου» είναι το άθροισμα των σταθμισμένων ψήφων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος, ήτοι το άθροισμα των ψήφων πρώτης προτίμησης των υποψηφίων πολλαπλασιαζόμενων με συντελεστή βαρύτητας  ψηφοδελτίου ίσο με τη μονάδα (1) και των ψήφων που λαμβάνει από μεταφερόμενα ψηφοδέλτια στο πλαίσιο της «διαδικασίας μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων» πολλαπλασιαζόμενων κάθε φορά με τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου».

Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής, από 1-9-2024 έως 31-8-2028.


Το έγγραφο αποτελεσμάτων του συστήματος ΖΕΥΣ περιλαμβάνεται στο συνημμένο πρακτικό της ΚΕΕ του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί που εμφανίζονται στο έγγραφο αποτελεσμάτων του ΖΕΥΣ δίπλα στο όνομα κάθε εκλεγμένου μέλους ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ αλλά το δυναμικό σε αριθμό μελών ΔΕΠ της Σχολής από την οποία προέρχεται το αντίστοιχο μέλος. Οι συνολικοί ψήφοι των υποψηφίων εμφανίζονται στο συνημμένο έγγραφο με τίτλο "Αποτελέσματα εκλογής - Πίνακας συνολικών ψήφων".

elections

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 21-05-2024
ΤΔΔΣ: 1η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Χειμερινού Εξαμήνου 2024-2025
Έναρξη: 30-04-2024 |Λήξη: 21-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 135.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Διαδικτυακή διάλεξη στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας - 24/05/2024, ώρα 19:00
Σημαντική Ημερομηνία: 24-05-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση
Mέγεθος: 88.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 82.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
6th International Conference Digital Culture & AudioVisual Challenges [DCAC-2024] 24-25 Μαΐου 2024
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 25-05-2024
[Αναμένεται]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 623.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας