Νέα

Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 22-04-2024 15:53 | Προβολές: 398
Έναρξη: 22-04-2024 |Λήξη: 19-07-2024
[Σε Εξέλιξη]

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται  των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας  Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και  αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του  στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους  προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την  εκπλήρωση της αποστολής του.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν: 
α) Δημόσιοι Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
β) Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην  περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και 
γ) Ιδιώτες. 
Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού  Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού  Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και ερευνητές και λοιπό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων,  ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και λήγει την 19η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους συνοδευόμενη με τα αναγκαία δικαιολογητικά σε μορφή PDF στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr.
3. Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας από τον υποψήφιο/α συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 30-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας