Νέα

Πρόχειρος διαγωνισμός (επαναπροκήρυξη): «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ι. Π.»

ShareThis
Δημοσίευση: 22-12-2012 13:59 | Προβολές: 1442
Έναρξη: 22-12-2012 |Λήξη: 14-01-2013
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.78 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Ιονίου Πανεπιστημίου» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΜΟΔΙΠ του  Ιονίου Πανεπιστημίου» με κωδικό Ο.Π.Σ. 340404 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Προϋπολογισμός έργου: 59.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π.

(https://rc.ionio.gr/news/i3483 Νέο παράθυρο)

Πλήρες κείμενο τεύχους προκήρυξης [.pdf]

Υποβολή προσφορών: Έως την Δευτέρα 14/01/2013 και ώρα 13:30 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης.

Ημερομηνία διενέργειας: Την Τρίτη 15/01/2013 και ώρα 10:00 π.μ. στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα).


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών


Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγρ/σμού και Ανάπτυξης


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα εξής παραρτήματα: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής, Πίνακες Συμμόρφωσης και Σχέδιο Σύμβασης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας