Νέα

Διεθνής διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμ. Πληροφορικής του Ι.Π.

ShareThis
Δημοσίευση: 06-06-2013 12:42 | Προβολές: 1500
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.72 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

[Ενημέρωση: 06/06/2013 - Διευκρίνιση 4]

[Ενημέρωση: 14/05/2013 - Διευκρινίσεις Διακήρυξης 1, 2, 3]

[Πρώτη Δημοσίευση: 19/04/2013]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές ισχύουν, διακηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 2.430.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, ώρα 14.00 - Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Επιτροπή Ερευνών, Iωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 12/06/2013 και ώρα 10.00 στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Iωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, Ελλάδα.

Φόρμα Παραλαβής Διακήρυξης Έργου

Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης

Διευκρίνιση 1 [Ενημέρωση: 14/05/2013]

Διευκρίνιση 2 [Ενημέρωση: 14/05/2013]

Διευκρίνιση 3 [Ενημέρωση: 14/05/2013]

Διευκρίνιση 4 [Ενημέρωση: 06/06/2013]

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αν. Καθ. Σταύρος Κάτσιος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγράμματισμού και Ανάπτυξης


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται η φόρμα παραλαβής διακήρυξης έργου οι διευκρινίσεις της διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα εξής παραρτήματα:
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ


[Ενημέρωση: 06/06/2013 - Διευκρίνιση 4][Ενημέρωση: 14/05/2013 - Διευκρινίσεις 1, 2, 3][Πρώτη Δημοσίευση: 19/04/2013]


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας