Νέα

Φοιτητική Μέριμνα: Δικαιολογητικά σίτισης 2014

Social Media
Δημοσίευση: 26-08-2014 12:37 | Προβολές: 3749
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 190.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Τα δικαιολογητικά για τη δωρεάν σίτιση είναι τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονική αίτηση για τη δωρεάν σίτιση. (https://sites.ionio.gr/e-care/)

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή - όχι επικυρωμένο. (Για τους ομογενείς ή αλλοδαπούς απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του απο Δημόσια Αρχή).

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας οικονομικού έτους 2014, της οικογένειας του φοιτητή (απλό αντίγραφο – όχι επικυρωμένο)  και στο οποίο θα φαίνεται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το έτος 2013.

- Όταν υποβάλλουν και οι ίδιοι οι φοιτητές φορολογική δήλωση και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος, τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.  
- Εάν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους θα προσκομίσουν μόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.
- Όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, σφραγισμένη από την οικεία εφορία, στην οποία θα φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή για το έτος 2013.

4. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας απο το υποκατάστημα του ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο γονέας του φοιτητή.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο (από το Δήμο ή την Κοινότητα).
6. Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΚΙΝΗΤΟ,ΝΕΡΟ), απο το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία είναι αναρτημένη και μπορεί να εκτυπωθεί από το https://sites.ionio.gr/e-care Νέο παράθυρο και στην οποία θα δηλώνονται από τον ίδιο το φοιτητή τα ακόλουθα:

α) Ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

β) Δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου.

γ) Ότι δεν υποβάλλει προσωπικά φορολογική δήλωση (ή υποβάλλει εάν αυτό ισχύει).

δ) Ότι σε περίπτωση διαγραφής του από το Τμήμα ή περάτωσης των σπουδών του θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

ε) Ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι ακριβή και αληθή.

8. Πρωτότυπη Βεβαίωση από τη συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδας, όταν πρόκειται για φοιτητή που προέρχεται από οικογένεια πολυτέκνων.
9. Βεβαίωση σπουδών (πρωτότυπη) αδελφού ή αδελφών εγγεγραμμένων σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής από τη γραμματεία της σχολής τους, ή βεβαίωση στρατευμένων αδελφών σε περίπτωση που υπάρχουν.


Το συνημμένο περιλαμβάνει το κείμενο της ανακοίνωσης.


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 04-03-2021
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter