Διακήρυξη διαγωνισμού στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2008-09
Social Media
Δημοσίευση: 15-05-2008 14:26 | Προβολές: 1945
Έναρξη: 18-04-2008 |Λήξη: 17-06-2008
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 245.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Πρώτη δημοσίευση: 22/4/2008
Ενημέρωση: 15/5/2008 (προσθήκη παραρτήματος Δ' -Σχέδιο Σύμβασης- στο συνημμένο έγγραφο)

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα συνολικά προσφορά, συνεκτιμώντας και τους όρους των Παραρτημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με οροφή τα 9,50 Ευρώ ανά κλίνη σε δίκλινο δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου, για την ανάθεση σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι εννέα (9) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως της Κέρκυρας, των υπηρεσιών στέγασης 500 περίπου φοιτητών του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη στέγαση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.217.140,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0819 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικών ετών 2008 και 2009.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18-06-2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, στην Κέρκυρα, ενώπιον πενταμελούς επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 17-06-2008 και ώρα 14.30μμ στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και όλα τα σχετικά παραρτήματα: Παράρτημα Α' Τεχνικές προδιαγραφές, Παράρτημα Β' Αξιολόγηση προσφορών, Παράρτημα Γ' Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών, Παράρτημα Δ' Σχέδιο Σύμβασης.


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 26-11-2020
Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2020 Press Release
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 28-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    TTT 2020 Αφίσα
Mέγεθος: 36.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2020 Press Release
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 28-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    TTT 2020 Αφίσα
Mέγεθος: 36.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter