Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες του Ι. Π.

ShareThis
Δημοσίευση: 08-10-2015 15:39 | Προβολές: 1662
Έναρξη: 08-10-2015 |Λήξη: 19-10-2015
[Έληξε]
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 445.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07, του Ν.2286/95 και του Ν. 2362/92, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την ΑΑΥ 53/28-4-2015 και την από 16-7-2015 Απόφαση της Συγκλήτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και εργαστηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, έως του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2015.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς μπορεί να αποσταλεί ή να παραδοθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι την 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20/10/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Iωάννου Θεοτόκη 72.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2661 0 87659 (Γ. Τοψή, Τμήμα Προμηθειών) και 2661 0 87601, (κος Κουρτέσης Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης).

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 13-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας