Νέα

Διαγωνισμός για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου 2009-2012

ShareThis
Δημοσίευση: 22-12-2008 13:46 | Προβολές: 1264
Έναρξη: 19-12-2008 |Λήξη: 09-02-2009
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 622.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του Φοιτητικού Εστιατορίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (πλήρη εξοπλισμό, προμήθεια πρώτων υλών, παρασκευή φαγητού, εξυπηρέτηση ,καθαριότητα κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα από 01/03/2009-29/02/2012 και με δυνατότητα παράτασης της σχετικής σύμβασης για άλλο ένα χρόνο, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε 2631β.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/02/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Παν/μίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα (3ος όροφος).

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 9/02/2009 και ώρα 14:30 μ.μ.. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 2ος όροφος. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται από το Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.ionio.gr/central/gr/announcements/read/899.

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/12/2008.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθώς και για να προμηθευτούν το έντυπο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παν/μίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 3ος όροφος, τηλ.: 2661 0 87601/87659,87637.Λήξη υποβολής προσφορών: 9/02/2009 και ώρα 14:30 μ.μ.

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλα τα σχετικά παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ).


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 17-04-2024
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας