Προκήρυξη ΠΜΣ “Πληροφορική” 2017-18 [Παράταση αιτήσεων έως και 28/7/2017]

Social Media
Δημοσίευση: 28-04-2017 16:13 | Ενημέρωση: 17-07-2017 11:44 | Προβολές: 5101
Έναρξη: 28-04-2017 |Λήξη: 28-07-2017
[Έληξε]
    Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
Mέγεθος: 41.38 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πληροφορική” (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  1. “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα”
  2. “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνουν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ.-Μ.Δ.Ε., σαράντα (40).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
[α] έναν κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,
[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
[γ] Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.


Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 10 Απριλίου έως και την 28 Ιουλίου 2017 14 Ιουλίου 2017, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
5. Αναγνώριση από το ΔOATAΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
7. Δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
9. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
10. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απαιτείται τουλάχιστον επίπεδο B2 καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας).
11. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του
12. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Τηλ. 2661087250

Υπόψη κας Κατερίνας Μπόμπορη

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Βλ. αναλυτικές πληροφορίες: Προκήρυξη ΠΜΣ “Πληροφορική” ακαδ. έτους 2017-2018


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 22-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter