Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 110 / 115 : <<<>>>
ΤΑΒ: Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
Δημοσίευση: 19-06-2009 14:49 | Προβολές: 1259
Σημαντική Ημερομηνία: 18-06-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 166.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πέμπτη 18-06-2009, από 9:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κτηρίου του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
Γραφείο Δημοσιευμάτων - Συγγράμματα TAB
Δημοσίευση: 11-06-2009 15:39 | Προβολές: 1084
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 63 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel
Ενημέρωση σελίδας Γραφείου Δημοσιευμάτων με την προσθήκη καταλόγων συγγραμμάτων ανά Τμήμα
Τρία Προγράμματα Υποτροφιών Εξωτερικού (ΙΚΥ)
Δημοσίευση: 10-06-2009 14:59 | Προβολές: 2871
Έναρξη: 10-06-2009 |Λήξη: 22-06-2009
[Έληξε]
Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων είναι η 22η Ιουνίου 2009
Μετεγγραφές και Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Μουσικών Σπουδών (2009 - 2010)
Δημοσίευση: 01-06-2009 14:48 | Προβολές: 1962
Έναρξη: 01-11-2009 |Λήξη: 15-11-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 35.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Υποβολή δικαιολογητικών: από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2009, Διενέργεια εξετάσεων: από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2009
Γραφείο Δημοσιευμάτων - Συγγράμματα ΤΜΣ και ΤΞΓΜΔ
Δημοσίευση: 28-05-2009 15:29 | Προβολές: 1049
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 81.47 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ενημέρωση σελίδας Γραφείου Δημοσιευμάτων με την προσθήκη καταλόγων συγγραμμάτων ανά Τμήμα
ΤΜΣ: Κατάλογοι Συγγραμμάτων 2009-2010
Δημοσίευση: 27-05-2009 14:41 | Προβολές: 1619
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 46.44 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ανακοίνωση των προτεινόμενων συγγραμμάτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
ΠΜΣ Μουσική Ερμηνεία - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 09 - 10 (Ενημέρωση για την Εξεταστέα Ύλη)
Δημοσίευση: 12-05-2009 14:07 | Προβολές: 1881
Έναρξη: 03-04-2009 |Λήξη: 01-09-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 39.04 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου 2009 μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εγγραφούν στο ΠΜΣ Μουσική Ερμηνεία.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΜΑΪΟΣ 2009
Δημοσίευση: 06-05-2009 13:57 | Προβολές: 1867
Σημαντική Ημερομηνία: 19-05-2009
[Έληξε]
Την Τρίτη, 19 Μαΐου 2009 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Μετεγγραφές και Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Ιστορίας (2009-2010)
Δημοσίευση: 29-04-2009 15:02 | Προβολές: 2461
Έναρξη: 01-11-2009 |Λήξη: 15-11-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 30.88 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Υποβολή δικαιολογητικών: από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2009, Διενέργεια εξετάσεων: από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2009
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 08-09 Γ)
Δημοσίευση: 11-04-2009 01:37 | Προβολές: 1833
Έναρξη: 11-04-2009 |Λήξη: 24-04-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 68 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008 – 2009.
ΤΞΓΜΔ: Διαγωνισμός προμήθειας ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων ξένων εκδοτικών οίκων
Δημοσίευση: 17-03-2009 15:37 | Προβολές: 1161
Έναρξη: 13-03-2009 |Λήξη: 06-04-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 185 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων.
Τμήμα Ιστορίας: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 08-09 Δ)
Δημοσίευση: 12-03-2009 21:22 | Προβολές: 1766
Έναρξη: 12-03-2017 |Λήξη: 23-03-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 52 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού στο Τμήμα Ιστορίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008 – 2009.
Έντυπα Γραφείου Δημοσιευμάτων - Υποδείγματα
Δημοσίευση: 06-03-2009 14:09 | Προβολές: 1010
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 82.6 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ενημέρωση σελίδας Γραφείου Δημοσιευμάτων με την προσθήκη εντύπων.
ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών: Αποτελέσματα 2009
Δημοσίευση: 05-03-2009 19:52 | Προβολές: 2122
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 39.15 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και ο κατάλογος επιτυχόντων του ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών.
ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας: αποτελέσματα, πρόγραμμα, εγγραφές
Δημοσίευση: 04-03-2009 15:52 | Προβολές: 1129
Έναρξη: 27-02-2009 |Λήξη: 06-03-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 35.21 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και τις εγγραφές του μεταπτυχιακού προγράμματος "Επιστήμη της Πληροφορίας" με κατεύθυνση "Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον".
ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας: Θέματα και Απαντήσεις στο μάθημα Επιστήμη της Πληροφόρησης
Δημοσίευση: 10-02-2009 10:22 | Προβολές: 1296
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 200.44 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Θέματα και απαντήσεις εισαγωγικών εξετάσεων 2008-2009 για το ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας, στο μάθημα Επιστήμη της Πληροφόρησης.
ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας: Θέματα και Απαντήσεις στο μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική
Δημοσίευση: 10-02-2009 10:09 | Προβολές: 1346
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 2.22 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Θέματα και απαντήσεις εισαγωγικών εξετάσεων 2008-2009 για το ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας, στο μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική.
Ένταξη του Ιόνιου Πανεπιστημίου στην υπηρεσία VoIP του Gunet.
Δημοσίευση: 05-02-2009 16:31 | Προβολές: 1048
Νέα υπηρεσία από το NOC του Ιονίου Πανεπιστημίου: διασύνδεση με το δίκτυο Voice Over IP του GUNET.
ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών - Εισαγωγικές Εξετάσεις 2009
Δημοσίευση: 02-02-2009 13:26 | Προβολές: 1995
Έναρξη: 16-02-2009 |Λήξη: 18-02-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 34.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων - 16/2/2009.
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια χαρτιού X-COPY
Δημοσίευση: 23-12-2008 10:56 | Προβολές: 1086
Έναρξη: 22-12-2008 |Λήξη: 12-01-2009
[Έληξε]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί σε προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, τύπου X-COPY έως του ποσού των 25.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του για (...)
Σελίδα 110 / 115 : <<<>>>
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας