Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 45 : >>>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου»)
Δημοσίευση: 02-06-2023 16:09 | Προβολές: 280
Έναρξη: 02-06-2023 |Λήξη: 08-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: - για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.πιάνου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Διδασκαλία Ομαδικού Πιάνου: Εκπαιδευτικά Οφέλη και Παιδαγωγικές Στρατηγικές»)
Δημοσίευση: 02-06-2023 15:46 | Προβολές: 223
Έναρξη: 02-06-2023 |Λήξη: 09-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 48 και 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31-8-2026
Δημοσίευση: 02-06-2023 15:02 | Προβολές: 136
image
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/ΦΕΚ 31/20-3-1984/τ.Α΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31), τις γνώμες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου ( Συνεδρίαση 1η (Δ.Ε. 3η)/ 25-09-2001 και 1η (...)
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Μουσειολογίας - Προστασία, Αποκατάσταση και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων κ.λπ.)» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31-8-2026
Δημοσίευση: 02-06-2023 14:58 | Προβολές: 131
image
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/ΦΕΚ 31/20-3-1984/τ.Α΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31), τις γνώμες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου ( Συνεδρίαση 1η (Δ.Ε. 3η)/ 25-09-2001 και 1η (...)
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31-8-2026
Δημοσίευση: 02-06-2023 14:52 | Προβολές: 146
image
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/ΦΕΚ 31/20-3-1984/τ.Α΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31), τις γνώμες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου ( Συνεδρίαση 1η (Δ.Ε. 3η)/ 25-09-2001 και 1η (...)
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τεχνολογιών της Πληροφορίας» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31-8-2026
Δημοσίευση: 02-06-2023 14:43 | Προβολές: 141
image
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/ΦΕΚ 31/20-3-1984/τ.Α΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31), τις γνώμες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου ( Συνεδρίαση 1η (Δ.Ε. 3η)/ 25-09-2001 και 1η (...)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του για τη στελέχωση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Δημοσίευση: 31-05-2023 15:28 | Προβολές: 487
Έναρξη: 31-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 911 συνεδρίαση/25.05.2023 απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του που θα στελεχώσει τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, ώρα 12.00, αίτηση ενδιαφέροντος.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος με θητεία έως 31.08.2025
Δημοσίευση: 31-05-2023 14:57 | Προβολές: 187
Έναρξη: 31-05-2023 |Λήξη: 26-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
image
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα έως 31.08.2025. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος με θητεία έως 31.08.2025
Δημοσίευση: 31-05-2023 14:45 | Προβολές: 182
Έναρξη: 31-05-2023 |Λήξη: 26-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
image
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα έως 31.08.2025. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00.
Προκήρυξη του ΠΜΣ «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»
Δημοσίευση: 31-05-2023 10:02 | Προβολές: 1057
image
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication.
Επαναπροκήρυξη Κινητικότητας Διοικητικού Προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Erasmus+ για τα ακαδ. έτη 2022-23 & 2023-24
Δημοσίευση: 30-05-2023 14:28 | Προβολές: 507
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 30-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Επαναπροκήρυξη 22-24
Mέγεθος: 759.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Χρονικό διάστημα στο οποίο είναι εφικτή η μετακίνηση: 20 Ιουνίου 2023 έως 31 Ιουλίου 2024 Προθεσμία υποβολής (Γραφείο Erasmus) : 6 Ιουνίου 2023
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Δημοσίευση: 30-05-2023 12:35 | Προβολές: 1062
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-2023» και σε συνέχεια της με αρ. πρωτοκόλλου ΠΑ14/2023 Πρόσκλησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ι.Π., καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πληροφορικής, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τουρισμού, να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια δίμηνης Πρακτικής Άσκησης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη, 06/06/2023.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση»
Δημοσίευση: 10-05-2023 10:39 | Ενημέρωση: 15-05-2023 14:13 | Προβολές: 1128
Έναρξη: 11-05-2023 |Λήξη: 30-09-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  doc.png  ΑΙΤΗΣΗ
Mέγεθος: 34 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να δεχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 νέο κύκλο μεταπτυχιακών φοιτητών για τις κατευθύνσεις Αρχαίος Κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία.
Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24
Δημοσίευση: 15-05-2023 13:45 | Προβολές: 921
Έναρξη: 22-05-2023 |Λήξη: 21-07-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Προκήρυξη ακ. έτους 2023-24
Mέγεθος: 171.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Το Τμήμα Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital Technologies in Hospitality Management and Tourism) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24.
Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
Δημοσίευση: 12-05-2023 12:22 | Προβολές: 1107
Έναρξη: 05-06-2023 |Λήξη: 28-08-2023
[Αναμένεται]
image
Tο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (“New Media Communication and Digital Marketing”).
Νέος Κύκλος: Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, για χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας στους απόφοιτους του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
Δημοσίευση: 02-05-2023 16:50 | Προβολές: 2148
image
Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών (ΠΔΞΓ) για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας στους απόφοιτους και στις απόφοιτες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ΄Β 2094/31.03.2023) περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2023.
ΤΔΔΣ: 2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24
Δημοσίευση: 02-05-2023 13:46 | Προβολές: 1702
Έναρξη: 02-05-2023 |Λήξη: 22-05-2023
[Έληξε]
image
Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο 2023-24 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ:22 ΜΑΪΟΥ 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 31 ΜΑΪΟΥ 2023
ΤΔΔΣ: Επαναπροκήρυξη Κινητικότητας διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία ή/ και επιμόρφωση Erasmus + εντός και εκτός Ε.Ε. - ακαδ. έτος 2022-23 &2023-24
Δημοσίευση: 02-05-2023 11:42 | Προβολές: 1894
Έναρξη: 02-05-2023 |Λήξη: 22-05-2023
[Έληξε]
image
Χρονικό διάστημα στο οποίο είναι εφικτή η μετακίνηση: 10 Ιουνίου 2023 έως 31 Ιουλίου 2024. Περίοδος υποβολής αιτήσεων προς Γραμματείες των Τμημάτων: 2 έως 22 Μαϊου 2023.
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη διενέργεια αρχικής απογραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ιονίου Πανεπιστημίου – σύνταξη μητρώου παγίων – προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας - την παραμετροποίηση, ενημέρωση, έλεγχο και συμφωνία των μηχανογραφικών συστημάτων δημόσιας λογιστικής και διπλογραφικού συστήματος για όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 και σύνταξης ισολογισμού 2023
Δημοσίευση: 16-03-2023 13:53 | Προβολές: 488
Έναρξη: 16-03-2023 |Λήξη: 03-04-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη διενέργεια αρχικής απογραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ιονίου Πανεπιστημίου – σύνταξη μητρώου παγίων – προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας - την παραμετροποίηση, ενημέρωση, έλεγχο και συμφωνία των μηχανογραφικών συστημάτων δημόσιας λογιστικής και διπλογραφικού συστήματος για όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 και σύνταξης ισολογισμού 2023.
Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση οροφοδιαμερίσματος Β΄ ορόφου με σοφίτα στην 3η πάροδο της οδού Κομνηνών 3, στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας (Κρεμαστή)
Δημοσίευση: 14-03-2023 12:29 | Προβολές: 485
Έναρξη: 14-03-2023 |Λήξη: 06-04-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Εκποίηση οροφοδιαμερίσματος Β΄ ορόφου με κατοικήσιμη υποστέγη (σοφίτα), με εμβαδόν 215,84 τ.μ. και 56,07 αντίστοιχα, που βρίσκεται στην 3η πάροδο της οδού Κομνηνών 3, στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας (Κρεμαστή), ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σελίδα 1 / 45 : >>>
<< <
Ιούνιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 04-06-2023
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
NewsletterΑνάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας