Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 10 / 11 : <<<>>>
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Δίκτυα Υπολογιστών
Δημοσίευση: 02-09-2010 09:57 | Προβολές: 1022
Έναρξη: 02-09-2010 |Λήξη: 02-11-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 48.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υ/Σ
Δημοσίευση: 02-09-2010 09:57 | Προβολές: 1059
Έναρξη: 02-09-2010 |Λήξη: 02-11-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 48.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων.
Τμήμα Ιστορίας: μία θέση ΔΕΠ - Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Δημοσίευση: 06-07-2010 13:00 | Προβολές: 1571
Έναρξη: 05-07-2010 |Λήξη: 05-09-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 33 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
ΤΑΒ: Μία θέση ΕΕΔΙΠ - Ιταλική Γλώσσα
Δημοσίευση: 06-07-2010 08:39 | Προβολές: 1152
Έναρξη: 06-07-2010 |Λήξη: 05-08-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 163.95 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 05/08/2010
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης
Δημοσίευση: 24-06-2010 00:19 | Προβολές: 973
Έναρξη: 24-06-2010 |Λήξη: 23-08-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 43.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Ασφάλεια και Iδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Δημοσίευση: 24-06-2010 00:16 | Προβολές: 1045
Έναρξη: 24-06-2010 |Λήξη: 23-08-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ασφάλεια και Iδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Μουσική Παιδαγωγική
Δημοσίευση: 06-05-2010 14:36 | Προβολές: 1408
Έναρξη: 14-04-2010 |Λήξη: 14-06-2010
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Δημοσίευση: 10-03-2010 11:18 | Προβολές: 1173
Έναρξη: 22-01-2010 |Λήξη: 22-03-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Πολιτισμική Πληροφορική
Δημοσίευση: 07-10-2009 12:00 | Προβολές: 983
Έναρξη: 07-10-2009 |Λήξη: 06-12-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 45.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτισμική Πληροφορική
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Δημοσίευση: 07-10-2009 11:54 | Προβολές: 1062
Έναρξη: 07-10-2009 |Λήξη: 06-12-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 45.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Δημοσίευση: 15-09-2009 16:25 | Προβολές: 1040
Έναρξη: 15-09-2009 |Λήξη: 14-11-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 45 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δημοσίευση: 24-07-2009 13:18 | Προβολές: 1101
Έναρξη: 24-07-2009 |Λήξη: 24-09-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ΤΑΒ: Μία θέση ΔΕΠ - Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων στο Δυτικό Ελλαδικό Χώρο
Δημοσίευση: 16-07-2009 15:22 | Προβολές: 1089
Έναρξη: 13-07-2009 |Λήξη: 13-09-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΑΒ)
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Σαξόφωνο και Τζαζ
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:48 | Προβολές: 1904
Έναρξη: 18-05-2009 |Λήξη: 18-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:42 | Προβολές: 1380
Έναρξη: 15-05-2009 |Λήξη: 15-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
ΤΞΓΔΜ: Μία θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Γερμανικά
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:36 | Προβολές: 1143
Σημαντική Ημερομηνία: 15-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΔΜ)
Τμημα Πληροφορικής: Μια θέση ΔΕΠ - Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
Δημοσίευση: 22-05-2009 14:01 | Προβολές: 1123
Έναρξη: 22-05-2009 |Λήξη: 22-07-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
Τμήμα Ιστορίας: Μία θέση ΔΕΠ - Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας
Δημοσίευση: 17-03-2009 15:04 | Προβολές: 1679
Έναρξη: 13-03-2009 |Λήξη: 13-05-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας.
ΤΞΓΔΜ: Μία θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά
Δημοσίευση: 27-01-2009 06:29 | Προβολές: 1296
Έναρξη: 26-01-2009 |Λήξη: 26-03-2009
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
ΤΞΓΔΜ: Μία θέση ΔΕΠ - Οικονομική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά
Δημοσίευση: 27-01-2009 06:27 | Προβολές: 1639
Έναρξη: 26-01-2009 |Λήξη: 26-03-2009
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Σελίδα 10 / 11 : <<<>>>
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 27-10-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter