Νέα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την συντήρηση των πυροσβεστικών συστημάτων κτηρίων του Ι.Π.»
Social Media
Δημοσίευση: 09-10-2018 11:18 | Ενημέρωση: 10-10-2018 12:16 | Προβολές: 1195
Έναρξη: 09-10-2018 |Λήξη: 15-10-2018
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Υπηρεσίας: «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την συντήρηση των πυροσβεστικών συστημάτων κτηρίων του Ι.Π.»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.762€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κωδικός έργου 2014ΣΕ54600031

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 15-10-2018 και ώρα 12:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15/10/2018 και ώρα 13:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα Τηλ: 26610-87609

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 25-03-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter