Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία»
Social Media
Δημοσίευση: 10-05-2019 13:12 | Προβολές: 1434
Έναρξη: 10-05-2019 |Λήξη: 09-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 226.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δεδομένων και Επικοινωνία» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία» περιγράφεται ως εξής: Οι σύγχρονες στρατηγικές επικοινωνίας βασίζονται κατά κύριο λόγο στη χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό την ανάκτηση / επεξεργασία / ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου (big data analysis). Στα πλαίσια αυτά το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο συνδυάζει την ανάλυση δεδομένων με την επικοινωνία και επικεντρώνεται στις µεθόδους και τεχνικές ανάκτησης / επεξεργασίας / ανάλυσης δεδοµένων για σκοπούς επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η επεξεργασία / ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κρίνεται απαραίτητη η βαθιά γνώση μεθόδων ανάλυσης / επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς επικοινωνίας οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως, από επιχειρήσεις, οργανισµούς αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 07-02-2019

Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 532/10-04-2019, τ. Γ΄

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία»
ΑΔΑ: 78ΧΜ46Ψ8ΝΨ-8ΒΕ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11442
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Λεωφόρος Αντ. Τρίτση, 281 00 Αργοστόλι
Αρμόδιος υπάλληλος: Αθηνά Γιωβανίτσα, τηλ.: 26710-27311, e-mail: secdmc@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-05-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter